Houtoogst
Houtoogst Foto: Anneke Hymmen

Boswerkzaamheden in de Bommelerwaard

9 aug, 14:38 Algemeen

REGIO - In augustus is Staatsbosbeheer begonnen met boswerkzaamheden in de Bommelerwaard. De bomen die geveld zullen worden zijn veelal populieren die aan het eind van hun levenscyclus zijn. Veel bomen breken dan af of vallen om. Deze bomen worden in verband met de veiligheid weggehaald.

In sommige delen waar gekapt wordt, worden nieuwe populieren aangeplant en in andere delen zullen er vanzelf verschillende soorten jonge bomen ontkiemen. Dat heet natuurlijke verjonging. Het bos blijft bos, maar het kan enige jaren duren voordat de jonge bomen weer op bos lijken. Enkele dagen vóór de start van de kapwerkzaamheden voert Staatsbosbeheer een ecologische check uit volgens de gedragscode bosbeheer en waar nodig worden de werkzaamheden ecologisch begeleid. Daarbij is aandacht voor aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten, denk aan broedende vogels, vaste verblijfplaatsen van spechten, vleermuizen en/of roofvogels.

Staatsbosbeheer streeft naar een zo duurzaam en hoogwaardig mogelijk gebruikt van de grondstof hout. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van de bosgebieden. Hout in bijvoorbeeld balken en planken voor de bouw en meubels, houdt CO2 vast. Hout dat niet geschikt is als zaaghout, wordt aangeboden voor de vezelindustrie (zoals plaatmateriaal of papier). In het geval van populieren gaat veel hout naar de productie van papier. Alleen het deel dat overblijft (tak- en tophout) wordt aangeboden als biomassa voor biomassacentrales (en niet als bijstook in kolencentrales).

Kijk voor meer informatie op: www.staatsbosbeheer.nl.

!
Digitale krant