Afbeelding
Foto: Diana de Leur

Dorpendeal voor Altforst

9 aug, 09:09 Algemeen

ALTFORST – De aanvraag voor de Dorpendeal is ingediend en ‘goedgekeurd’. Zes organisaties en verenigingen uit Altforst sloten deze deal samen met gemeente West Maas en Waal en provincie Gelderland. Met de verkregen subsidie wordt onderzocht op welke wijze en in hoeverre alle plannen haalbaar kunnen worden gemaakt. 

Er speelt het nodige in Altforst wat vraagt om een goede en logische afstemming. Er zijn opgaven en ontwikkelingen op vele terreinen; sociale verbondenheid, iedereen doet mee, leefbaarheid kleine kern, vrijwilligersinzet, woningbouw, schoolgebouw, dorpshuis en sport. Deze belangrijke ontwikkelingen kunnen niet los van elkaar worden gezien. En vraagt om een integrale aanpak. 

Centrale vragen
In de dorpendeal voor Altforst staan de volgende vragen centraal: Wat kunnen we samen doen aan de sociale structuur en inrichting om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen met allerlei activiteiten in het dorp? Wat is daarvoor nodig? En is dit ook betaalbaar?

Startbijeenkomst
Na de zomer gaat men aan de slag onder begeleiding van een coördinerende, ondersteunende externe begeleider. In deze fase wordt in samenspraak met alle betrokkenen het hoe-haalbaar-plan gemaakt. Er wordt een startbijeenkomst voor het dorp georganieerd om de opdracht toe te lichten en feedback te vragen op de aanpak.

Verder aan de slag
Daarna volgen bouwsessies om de huidige situatie, gewenste situaties en opgaven concreet te maken. Aan deze sessies doen inwoners, verenigingen, organisaties en anderen mee. Mensen gaan met elkaar in gesprek om de plannen mooier en concreter te maken. Ook wordt actief gevraagd naar de bijdragen van alle partijen. Het resultaat van deze sessies is het plan met concrete opgaven en samenwerkingsafspraken. Dit wordt gepresenteerd in een slotbijeenkomst aan het dorp.

!
Digitale krant