Logo demaasenwaler.nl
Nieuwbouw op het Leeuwse Veld.
Nieuwbouw op het Leeuwse Veld. (Foto: Diana de Leur)

Verhuiscoach en flexwoning om woningnood tegen te gaan

MAAS EN WAAL - De klacht is landelijk: het is moeilijk om aan woonruimte te komen, vooral voor jongeren en starters. Minister Hugo de Jonge wil dat dertig procent van de woningen in de sociale huur dan wel betaalbaar kan worden aangeboden. Niet elke gemeente slaagt daar in. 


De gemeente West Maas en Waal houdt de teugels strak: van het totaal aantal woningen dat moet worden toegevoegd, wordt dertig procent in de sociale huursector gerealiseerd. Beuningen en Druten zitten voorlopig op 25 procent. Dat in de gemeente Druten bijvoorbeeld over de honderd mensen reageren op een woning die woningcorporatie Woonwaarts aanbiedt zegt overigens niet alles, zegt bestuurder Esther Lamers. In de praktijk blijkt dat na contact opnemen met de gegadigden al veel mensen afvallen. Mensen die actief gaan zoeken en flexibeler zijn in hun woonwensen, zoals de keuze voor een buurt, hebben volgens haar meestal binnen anderhalf jaar een woning. ‘Dit is voor starters natuurlijk anders.’

Om aan de dertig procent sociale huurwoningen per gemeente te komen moet er een inhaalslag worden gemaakt. Je komt niet snel van de 25 procent naar de dertig door de norm bij nieuwbouwprojecten op dertig procent te zetten. 

Woonstichting de Kernen ziet dat de behoefte verschilt per gemeente en dorp. Op de korte termijn is er veel vraag naar vooral kleinere woningen voor een- of tweepersoonshuishoudens en zijn er veel oudere huurders die in eengezinswoningen wonen. Ook valt de groep mensen met de middeninkomens al langere tijd tussen wal en schip. Er is meer ruimte gekregen om voor die doelgroep woningen aan te bieden. De woonstichting wil mensen die niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien, passende woningen bieden, dus ook deze middengroep. 

Flexwoningen
De strategie van De Kernen is voor de lange termijn, maar ook aan flexwoningen wordt gedacht. Op terreinen waar voorlopig nog geen bebouwing komt kunnen tijdelijke woningen worden gerealiseerd. De flexwoningen kunnen op plekken komen waar vergunningtechnisch geen huizen mogen komen, dicht bij bedrijven bijvoorbeeld. In flexwoningen ziet Lamers, Woonwaarts, veel kansen. ‘Je moet niet uitgaan van bewoning van een paar jaar. Starters bijvoorbeeld, maar ook statushouders, moet je toch zekerheid kunnen bieden voor minstens vijf jaar.’ Ze benadrukt dat je de oplossing van de woningkrapte niet alleen moet zoeken bij woningen voor starters. ‘In Beuningen betekende de verhuizing van dertig senioren (nieuwbouwproject De Smederij, red.) dat vervolgens nog zo’n honderdtwintig huishoudens verhuisden. Dat effect moet je niet onderschatten.’

Verhuiscoach
Woonwaarts heeft een verhuiscoach in dienst die ouderen informeert over hun specifieke mogelijkheden en ook luistert naar hun wensen. Dat kan heel aantrekkelijk zijn. Inmiddels is de verhuiscoach een half jaar bezig. Dit heeft al voor ongeveer tien verhuizingen gezorgd in Beuningen en Weurt, waar iemand een grotere woning van Woonwaarts achter liet. Door een samenwerking met andere corporaties in de regio, komt het uit op nog meer verhuizingen.

Door Gerrit Jan Riedstra

Meer berichten