Sophie Torenbeek
Sophie Torenbeek Foto: Sophie Torenbeek
Jong en politiek betrokken

Jong en politiek betrokken: Sophie Torenbeek

Algemeen

In deze zomerserie maken we kennis met Maas en Waalse jongeren die actief zijn in de politiek. Deze week Sophie Torenbeek, gemeenteraadslid voor de VVD in Beuningen.

Sophie Torenbeek (22) is sinds maart 2021 actief voor de lokale VVD en sinds juni 2021 als commissielid samenleving. Ze stelde zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en bekleedt sinds dit voorjaar een zetel in de Beuningse gemeenteraad. 

Haar interesse voor de landelijke politiek was er al op jonge leeftijd: ‘Vroeger ging ik met mijn opa al in discussie over politieke onderwerpen en Europa. Mijn interesse voor de gemeentepolitiek begon tijdens mijn rechtenstudie, waar ik in 2019 aan begon, en waar ik er tijdens staats- en bestuursrecht achter kwam hoeveel een gemeenteraad kan betekenen voor een gemeente.

Waarden
Ik besloot me aan te sluiten bij VVD Beuningen, omdat ik mij kon vinden in de standpunten van de partij. Ook de landelijke standpunten en de kernwaarden van de VVD, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, spraken mij erg aan. Deze waarden passen bij de manier hoe ik in het leven sta.’

Veiligheid
Sophie vindt eigenlijk alle gebieden in de politiek interessant. ‘Ik vind de onderwerpen ontzettend boeiend, maar specifieke interesse heb ik voor het thema veiligheid. Zo vind ik het belangrijk om de criminaliteit in de gemeente Beuningen omlaag te brengen. Ook vind ik het belangrijk dat we er als gemeente voor zorgen dat Beuningen een fijne plek is voor iedereen.’

Ze schroomt niet om als jongere haar stem te laten horen tijdens partijbijeenkomsten. ‘Ik merk dat bij de VVD naar ieders mening wordt geluisterd. Het gaat er niet om wat je leeftijd is, maar om wat je te zeggen hebt.

Afspiegeling
Ze zou graag zien dat er meer jongeren in de gemeentepolitiek vertegenwoordigd zijn. ‘Het is wenselijk dat het gemeentebestuur een afspiegeling is van de samenleving. Jongeren maken hier een groot deel van uit, en deze groep is momenteel ondervertegenwoordigd.
Bovendien spelen jongeren een belangrijke rol in de toekomstplannen van de gemeente. Over die plannen wordt nu gesproken, en daar zouden zij over mee moeten beslissen.

Ambities
Ambities in de (gemeente)politiek heeft Sophie zeker. ‘In de gemeentepolitiek lijkt het mij mooi om ooit fractievoorzitter van de Beuningse VVD te worden. Op de langere termijn wellicht zelfs burgemeester.’