Logo demaasenwaler.nl
Het gemeentehuis van Druten.
Het gemeentehuis van Druten. (Foto: Werkorganisatie Druten Wijchen)

Hoog ziekteverzuim Werkorganisatie Druten Wijchen

DRUTEN/WIJCHEN - Het gaat niet goed met de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW). Hoge werkbelasting en dito ziekteverzuim jagen de gemeenten op kosten. 

Uit een evaluatie die in 2018, na een half jaar functioneren als werkorganisatie, werd gehouden bleek ook een hoog ziekteverzuim.

De jaarrekening laat nu een tekort zien van 7,5 ton. Grotendeels komt dat door compensatie voor thuiswerken, maar zeker twee ton van dat negatieve saldo komt door inhuur van externe krachten als gevolg van het ziekteverzuim. Dat komt volgens het bestuur door corona. De bedrijfsarts stelt evenwel dat de ambities van de gemeenten verder gaan dan de formatie van de WDW toestaat. ‘Risico op oververhitting’ is aanwezig. 

Vacatures werden gedeeltelijk opgevuld door meer uren te geven aan vaste medewerkers en te schuiven met eerder ingehuurde krachten. Om geld te besparen werden niet alle vacatures direct opgevuld. Niet alle ambtenaren waren destijds tevreden over de plek die ze kregen. Dertien van de 338 medewerkers tekenden bezwaar aan. Uiteindelijk werden 22 ambtenaren buiten hun voorkeur geplaatst. Zes leidinggevenden raakten boventallig.

Het college van B en W Druten wacht af wat het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen gaat doen.

Meer berichten