Logo demaasenwaler.nl
<p>Knooppunt Ewijk buiten de spits.</p>

Knooppunt Ewijk buiten de spits.

(Foto: Mien Verploegen)

Informatiebijeenkomst over fileknelpunt A50

REGIO - Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het projectteam organiseert op dinsdag 5 juli een informatieavond om belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken. Vanaf nu tot en met 1 augustus kunnen er zienswijzen worden ingediend voor de plannen die er nu liggen. 

De A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven staat al jarenlang in de nationale file-top 10. Ook gebeuren er veel ongelukken op dit traject. Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant werken samen aan een oplossing om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren en zijn daarom een MIRT-verkenning gestart. In de verkenning wordt breed gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de problemen. Ook is verkend of er andere opgaven of wensen in het gebied zijn (bijvoorbeeld rond duurzaamheid of klimaat) die te koppelen zijn aan de oplossing. De initiatiefnemers hechten daarbij veel waarde aan de inbreng van kennis, ideeën en wensen van burgers, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving. 

Informatieavond  
Tijdens de informatieavond op 5 juli tussen 19.00-21.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen bij Vidi Reo in Ravenstein en het projectteam vragen stellen of ideeën en suggesties meegeven. Men krijgt ook informatie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en over de mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze. Alle reacties worden meegenomen bij de keuze van een voorkeursalternatief. Dat plan kan dan verder worden uitgewerkt. Op zijn vroegst eind 2026 kan er begonnen worden met de uitvoering.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van 21 juni tot en met 1 augustus 2022 ter inzage en tijdens deze periode kunnen zienswijzen hierop worden ingediend. De stukken zijn onder meer te bekijken op het gemeentehuis in Oss, en digitaal via www.platformparticipatie.nl/A50EBP.

Meer berichten