Logo demaasenwaler.nl
<p>Cruiseschip voor Oekra&iuml;ense vluchtelingen gelegen naast het bunkerschip op de Veerdam.</p>

Cruiseschip voor Oekraïense vluchtelingen gelegen naast het bunkerschip op de Veerdam.

(Foto: Chantal Roest)

Geen opvang minderjarige vluchtelingen in Druten

DRUTEN - In Druten komen geen woonvoorzieningen voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne en het Centraal opvangorgaan Asielzoekers (COA). 

Het college van B en W kreeg de vraag van het Rijk op 14 februari, en een maand later een brief met dat verzoek van het Nidos (een organisatie die de voogdij voert over minderjarige vluchtelingen). Het zou niet alleen per direct te veel ambtelijke capaciteit vergen. Het college voorziet ook dat extra kosten en tijd gepaard gaan met de mogelijke gezinshereniging die de minderjarigen aan zouden kunnen vragen. Een toegekende woning moet daarom ook groot genoeg zijn voor bewoning van een gezin. Dat drukt een stempel op de toch al beperkte woningvoorraad. 

Het college wijst het Rijk en Nidos er bovendien op dat de gemeente net een grote opvanglocatie, het cruiseschip aan de Veerdam, heeft gefaciliteerd. 

Meer berichten