Een van de toegangswegen naar Altforst.
Een van de toegangswegen naar Altforst. Foto: Diana de Leur

Dorpendeal voor Altforst

Algemeen

ALTFORST – Zeven organisaties en verenigingen uit Altforst willen samen met gemeente West Maas en Waal een zogenoemde Dorpendeal sluiten met provincie Gelderland.

In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie Gelderland nieuwe afspraken om samen te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp.
Er speelt het nodige in Altforst wat vraagt om een goede en logische afstemming. Zo wil dorpshuis De Uithof al jaren graag een moderner en duurzamer gebouw. Basisschool De Tweestroom is binnen vijf tot tien jaar toe aan nieuwbouw. Met betrekking tot het voetbalcomplex van AAC-Olympia zijn er de nodige ontwikkelingen. En er liggen woningbouwplannen. Deze belangrijke ontwikkelingen kunnen niet los van elkaar worden gezien en vragen om een integrale aanpak.

Dorpendeal Altforst
In de Dorpendeal voor Altforst staan de volgende vragen centraal: Wat kunnen we samen doen aan de sociale structuur en inrichting om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen met allerlei activiteiten in het dorp? Wat is daarvoor nodig? En is dit ook betaalbaar? Dat moet onderzoek gaan uitwijzen na goedkeuring van de Dorpendeal door de provincie Gelderland.

Samenwerking in Altforst
Verschillende organisaties en verenigingen sluiten samen met de gemeente en de provincie Gelderland de Dorpendeal. Dit zijn: dorpsplatform Altforst Actief, dorpshuis De Uithof, basisschool De Tweestroom, voetbalvereniging AAC-Olympia, jongerenvereniging Jeugd van Altforst en seniorenvereniging 50+ Altforst. De Dorpendeal wordt professioneel begeleid door de Gelderse Leefbaarheidsalliantie.

Verder aan de slag
Het streven is dat de Dorpendeal voor de zomer door alle betrokken partijen wordt ondertekend. Na de zomer gaan ze de plannen verder uitwerken. Dit gebeurt onder begeleiding van een externe begeleider. Ook is de input van de inwoners van Altforst hiervoor nodig. Zij worden actief betrokken en krijgen een uitnodiging voor een bijeenkomst.