Logo demaasenwaler.nl
Het gemeentehuis van Druten.
Het gemeentehuis van Druten. (Foto: Werkorganisatie Druten Wijchen)

Coalitieakkoord in Druten

DRUTEN - Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Kernachtig Druten het voortouw genomen voor de onderhandelingen om een nieuw college te vormen. Samen met Dorpslijsten Afferden, Horssen, Puiflijk-Druten-Zuid is nu een akkoord bereikt over de toekomstplannen voor de volgende vier jaar. Dit akkoord staat beschreven in de Hoofdlijnen van beleid, ‘Ontwikkelen in huidig perspectief’. In de raadsvergadering van 2 juni presenteren de partijen hun coalitieakkoord. 

Het is formateur Gerard Worm gelukt om bovengenoemde partijen samen te brengen en elkaar op inhoud te laten vinden. ‘Het was een uitdagend proces de afgelopen maanden. De tijden zijn veranderd. Er was vier jaar geleden geen Brexit, geen corona, geen oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Allemaal factoren met grote impact op Nederland en dus ook voor Druten. We presenteren daarom onze toekomstplannen in een gehele andere tijd. Niet minder ambitieus, maar wel meer uitdagend. De afgelopen regeerperiode is de samenwerking met deze zelfde partijen succesvol gebleken. Het is een bewezen formule’, spreekt Worm uit.

Verder bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam Druten
Een kernen-gemeente waar iedereen goed kan wonen, werken en recreëren. Waar inwoners zich thuis voelen en waar iedereen die dat wil, mee kan doen. Verder geeft de coalitie voorrang aan de bouwagenda, duurzaamheidsaanpak, de doorontwikkeling van de Werkorganisatie Druten Wijchen en het op orde houden van de gemeentelijke financiën. Tussen wensen en mogelijkheden zit zeker nog wel een spanningsveld. Dat vraagt om een positieve houding om het korte termijn denken om te zetten naar een langere termijnvisie.

Dorpshuis De Lier
Belangrijk bespreekpunt tijdens de onderhandelingen was de toekomst van Puiflijk over bijvoorbeeld dorpshuis De Lier en de woningbouwplannen op locatie Van der Zandt. In het akkoord is afgesproken dat er een integrale visie voor Puiflijk gaat komen. De toekomst van het dorpshuis De Lier is een belangrijk onderdeel van de integrale visie Puiflijk. Uiteindelijke besluitvorming over een nieuw dorpshuis vindt dan ook plaats na de visievorming. Ook de tijdelijke oplossing voor de wens van het wijkgebouw, mogelijk in relatie tot Zaal Mulders, wordt meegenomen. Op welke termijn dit zijn beslag zal krijgen is vooralsnog niet bekend.

Kandidaat-wethouders
Het nieuwe college van de gemeente Druten bestaat uit 3 wethouders en burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld. Eén wethouder wordt voorgedragen vanuit Kernachtig Druten en twee vanuit de dorpslijsten. De namen van de kandidaat-wethouders maakt de gemeente Druten volgende week bekend. Ze streven naar benoeming door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 2 juni.

Eén van de eerste taken waar het nieuwe college mee aan de slag gaat is het uitwerken van het coalitieakkoord in een collegeprogramma. Daarin staan de verschillende acties uit het coalitieakkoord verder uitgewerkt.

Formateur
Gerard Worm kijkt tevreden terug op de coalitievorming en de fijne manier waarop de raadsleden en kandidaat-wethouders deel hebben genomen aan de overleggen. ‘Het nieuwe college kan met deze plannen vol aan de slag’, aldus Worm.

Meer berichten