Logo demaasenwaler.nl
Piet de Klein en burgemeester Daphne Bergman.
Piet de Klein en burgemeester Daphne Bergman. (Foto: Gemeente Beuningen)

Koninklijke onderscheiding voor Piet de Klein

BEUNINGEN - Piet de Klein heeft op donderdag 19 mei, na een periode van twaalf jaar, afscheid genomen van zijn wethouderschap van de gemeente Beuningen. Hij gaat genieten van een welverdiend pensioen. De Klein leverde een belangrijke bijdrage op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Burgemeester Daphne Bergman reikte de Koninklijke Onderscheiding uit tijdens de afscheidsreceptie in De Kloosterhof in Weurt.

Piet de Klein had altijd veel aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo zijn er onder zijn leiding wijken met veel groen en water tot stand gebracht. De Klein had hierbij ook aandacht voor de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken. Hij maakte zich sterk voor duurzame opwek van energie in het buitengebied. Hij had een voortrekkersrol op het gebied van de energietransitie Energiek Beuningen. Ook voor projecten over hergebruik van afval van draait Piet zijn hand niet om. Hij leverde met zijn inzet, kennis en creativiteit een belangrijke bijdrage aan het circulaire proces; het omzetten van afval tot grondstof. Denk bijvoorbeeld aan het scheiden van afval bij de gemeentewerf en hergebruik van kleding. Mede dankzij deze inzet is de regio Nijmegen koploper op het gebied van reductie van huishoudelijk restafval omdat een groot deel van het vrijgekomen afval kan worden ingezet als grondstof. 

Oog voor samenwerking
De Klein heeft tijdens zijn wethouderschap oog voor een harmonieuze samenwerking tussen de verschillende overheden. Hoewel er ook wel eens sprake kon zijn van botsende belangen was zijn inspanning er altijd op gericht om tot een, voor alle partijen bevredigende, oplossing te komen. Als wethouder, voorzitter van de GR MARN en de MARN+ werkgroep, als opdrachtgever en aandeelhouder van DAR en als lid van de Circulaire Raad hield Piet altijd het belang van het grote geheel voor ogen met een fijne benadering naar de mensen om hem heen.

Naast de persoonlijke bijzondere verdiensten in zijn functie kan de heer de Klein worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd” en “iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”. Dat deed hij altijd met een lach en zijn vriendelijkheid. Daarom is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer berichten