Logo demaasenwaler.nl
Foto: Reinier Jansen

Week van de Huisvesting: aandacht voor internationale werknemers

Week van de Huisvesting: aandacht voor internationale werknemers         

In de week van 16 mei t/m 25 mei is het de Week van de Huisvesting. Met ook activiteiten in Gelderland. De Week van de Huisvesting is een initiatief van LTO Noord. Tijdens deze week wordt er aandacht besteed aan voldoende en goede huisvesting voor internationale werknemers. LTO Noord organiseert de Week van de Huisvesting zodat gemeenten de kans krijgen in gesprek te gaan met elkaar, met belangenorganisaties, werkgevers en werknemers. Aanleiding voor deze week is het momenteel het grote tekort aan huisvesting. 

‘Personeelstekort is een groot probleem in Nederland. Ook in de agrarische sector. Eén van de oorzaken van het tekort is het ontbreken van voldoende en goede huisvesting voor internationale werknemers. Als agrarische sector hebben wij hier oplossingen voor. Wij willen deze oplossingen graag delen. We gaan ervanuit dat wij daarmee ook anderen inspireren. Deze inspiratie kan gebruikt worden om ruimte voor de huisvesting te creëren’, aldus Eric Douma, vicevoorzitter bij LTO Noord. 

Tekort 

Om het tekort aan huisvesting op te lossen willen boeren en tuinders graag investeren in goede huisvesting. Hiervoor is het wel nodig om van de desbetreffende gemeente bouwtoestemming krijgen. Tegelijkertijd worstelen gemeenten met de vraag waar en onder welke voorwaarden ze ruimte bieden aan huisvesting van internationale werknemers. Dit terwijl de oplossingen die veel boeren en tuinders aandragen, huisvesten op het eigen erf, op veel maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. 

Activiteiten Gelderland 

Tijdens de Week van de Huisvesting zijn er verschillende Open Huisvestingsdagen. Media zijn ook in afstemming welkom. Maandag 16 mei is er een Open Huivestingsdag bij Haneman Biofruit in Winssen (Gelderland). Haneman Biofruit is met ruim 23 hectare boomgaard één van de grotere biologische fruitteeltbedrijven in Nederland. Gunstig gelegen tussen de boomgaarden zijn in 2017 in de loods vijf appartementen gerealiseerd voor veilige en kwalitatieve huisvesting. Ook zijn er sinds 2020 woonunits geplaatst voor internationale medewerkers. Dit bedrijf heeft ook het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Naast de Open Huisvestingsdagenzijn er ook inloop Zoom-spreekuren en een webinar voor gemeenten, bestuurders en ondernemers.         

Meer berichten