Logo demaasenwaler.nl
het uitgraven van twee waterputten
het uitgraven van twee waterputten (Foto: Transect)

Middeleeuwse vondsten in Winssen

WINSSEN - Op vrijdag 22 april hebben archeologen van Transect een archeologische opgraving afgerond op het grasveld aan de kruising van de Leegstraat met het Kerkpad. Gedurende drie weken zijn hier resten uit de middeleeuwen opgegraven. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat het terrein tussen de 9e en de 15e eeuw in gebruik is geweest als erf waarbij meerdere waterputten, boerderijen en kleine schuurtjes zijn aangetroffen.

De aangetroffen resten zijn voor de plaatselijke geschiedenis van Winssen belangrijk, zo vertelt Daniël Scheeringa, projectleider archeologie bij Transect. Uit de vorige eeuw zijn wel wat meldingen bekend van middeleeuwse vondsten in Winssen, maar tot dusver waren dergelijke vondsten nog niet gedaan tijdens regulier archeologisch onderzoek. Dat dit nu wel het geval is, biedt eindelijk de kans om hier nader gedegen onderzoek naar te doen.

Woningbouw
Vanwege de plannen voor vijf nieuwbouwwoningen moest het terrein archeologisch worden onderzocht. Uit het vooronderzoek bleek dat de kans op het aantreffen van archeologische resten in de bodem van het terrein hoog was. Dit werd in de herfst van vorig jaar bevestigd door het proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek werd al vrij snel duidelijk dat hier een nederzetting uit de Middeleeuwen lag, aldus de archeoloog van Transect. Aangezien de bouw van de woningen de resten van deze nederzetting zou vernietigen, heeft de gemeente bepaald dat voorafgaand aan de bouw een opgraving plaats moest vinden.

Veelbelovende resultaten
Tijdens de opgraving zijn vele honderden vondsten gedaan. Het betreft grotendeels het afval dat op het erf is achtergelaten. Het vuilnis werd natuurlijk nog niet opgehaald, dus de slachtresten, kapotte potten en pannen en andere spullen bleven achter op het erf. Een opvallende vondst was een complete kruik in de onderkant van een waterput. “Dergelijke intacte potten worden wel vaker gevonden in waterputten, maar het gebeurt ook weer niet zo verschrikkelijk vaak. Ook voor ons blijft dat altijd een bijzondere ervaring” beschrijft Scheeringa. De pot is in de 15e eeuw gemaakt in Siegburg. In deze plaats, nabij Keulen, vond in die periode grootschalige productie van steengoed plaats, dat in grote delen van Europa wijdverbreid is.

Van de boerderijen en andere gebouwen resteren slechts vlekken in de grond. Deze vlekken geven aan waar bijvoorbeeld palen hebben gestaan. Aan de hand hiervan kunnen de ligging en afmetingen van deze gebouwen gereconstrueerd worden. Daarnaast kan aan de hand van het vondstmateriaal de ontwikkeling van het erf in kaart gebracht worden.

Nader onderzoek
Alhoewel de opgraving is beëindigd, is het onderzoek nog niet afgerond. De archeologen van Transect hebben nog een flinke klus voor de boeg. Zo worden alle honderden vondsten met de hand gewassen waarna deze verder onderzocht kunnen worden. Aan de hand van de botresten kunnen de archeologen bijvoorbeeld meer te weten komen over de veestapel en het dieet van de voormalige Winssenaren.

Meer berichten