Kaartje van de locaties waar onderzoek gedaan wordt.
Kaartje van de locaties waar onderzoek gedaan wordt. Afbeelding: Meanderende Maas

Archeologisch onderzoek in uiterwaarden Maasbommel

Algemeen

MAASBOMMEL - Deze maand vindt archeologisch onderzoek plaats in de uiterwaarden van Maasbommel en Megen. Het bureau RAAP voert de onderzoeken uit in opdracht van projectorganisatie Meanderende Maas. Men hoopt eind mei klaar te zijn met het veldwerk.

Met een graafmachine worden lange sleuven gemaakt in het landschap. Er worden monsters genomen, de opbouw van de bodem wordt beschreven en de ouderdom van de bodemlagen bepaald. Op basis van die informatie gaat men met instanties als provincie, gemeente en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in gesprek over een vervolgaanpak.

Bij Maasbommel wordt vooral onderzoek gedaan op plekken waarvan men weet of vermoed dat er mensen hebben gewoond, of dat daar bijvoorbeeld een sluis of brug is geweest. De onderzoekers willen kijken of er nog resten van te vinden zijn, hoe oud die zijn en of ze de moeite van het behouden in de grond (plan aanpassen) of opgraven waard zijn.

Het hele gebied van Meanderende Maas is al eeuwen, zelfs duizenden jaren, bewoond. Door de dynamiek van de rivier met als gevolg de steeds verleggende geulen, is veel van die oude bewoning in het uiterwaardengebied uitgewist of veilig begraven onder hele dikke lagen afgezette grond. Waar dat niet zo is, wil de projectorganisatie Meanderende Maas de resten van bewoning graag beschermen. Door het veilig in de grond te laten, of als laten liggen geen optie is, een opgraving te doen en zo meer te leren over ons verleden.