Nationale Zaaidag op 22 april in Dorpsmoestuin West Maas en Waal
Nationale Zaaidag op 22 april in Dorpsmoestuin West Maas en Waal Foto: Tanja Graas

Zaaiacties project Bloemrijken gestart bij dorpsmoestuin

Algemeen

WAMEL - Tijdens de Nationale Zaaidag, zaterdag 22 april, is bij de Dorpsmoestuin West Maas en Waal 700 vierkante meter ‘akkerrand’ ingezaaid. Dit gebeurde in het kader van het programma Gonzend Rivierenland, waarmee De Fruitmotor de regio biodiverser en mooier maken. Met het project Bloemrijken doen inwoners dit samen met De Fruitmotor in hun dorpen en woonwijken. Ook op andere plekken in de regio worden de komende dagen wilde bloemenmengsels ingezaaid.

Rond Nationale Zaaidag faciliteert De Fruitmotor op verschillende plekken in de regio het inzaaien van wilde bloemenmengsels door inwoners. Een zichtbare aftrap voor het project ‘Bloemrijken’. Hierin werkt De Fruitmotor samen met inwoners aan het realiseren van meer bloemrijke plekken voor wilde bijen en andere insecten. Het inspirerende initiatief “Bloemrijk Enspijk” is praktisch voorbeeld en werkt ook mee. De Fruitmotor faciliteert het delen van kennis en ervaring en biedt andere hulp aan inwoners die zelf aan de slag gaan voor meer biodiversiteit in de regio. Zo is het ingezaaide bloemenmengsel gezamenlijk ingekocht, waarbij goed is gekeken naar welke soorten in de regio thuishoren.

Het project ‘Bloemrijken’ is onderdeel van het driejarige programma Gonzend Rivierenland. De Fruitmotor, een sociale onderneming actief in het Rivierengebied, is hiermee op een missie om het leefgebied van wilde bijen en andere insecten en dieren te versterken en verbinden, zodat hun populaties in omvang toenemen en veerkrachtiger worden.

Biodiversiteit terugbrengen in de regio
Projectleider Adrieke van Herk: “In Nederland gaat het slecht met de biodiversiteit en daar willen we in onze eigen regio iets aan doen. In dit gebied vind je unieke natuur en biodiversiteit die je op weinig andere plekken in Nederland tegenkomt. Soortenrijkdom - en natuur in bredere zin - vormt de basis voor ons bestaan op aarde. Een groene regio is daarbij ook gezond en maakt mensen blij”.

In Rivierenland is het landschap gevormd door de grote rivieren: ze hebben invloed op de natuur door de aanvoer van water, zaden en sediment (zoals grind, zand en klei). Dorpjes en boomgaarden ontstonden op de hoger gelegen oeverwallen. In de lager gelegen ‘komgronden’ graasde in drogere periodes het vee en teelde men wilgentenen in ‘grienden’. De uiterwaarden van de Nederrijn, Lek, Waal en Maas hebben hun eigen dynamiek. Veel van dit oorspronkelijke landschap is sinds de jaren ’60 verloren gegaan, door intensiever landgebruik door landbouw, industrieterreinen, woningbouw, infrastructuur en energievoorziening. De Fruitmotor wil het ‘nette’, sobere landschapsbeeld weer rijker en gevarieerder maken, met meer dieren en bloemen.

Samenwerken voor ecologisch netwerk
Programmaregisseur Hilde Engels: “Dit doen we door samen te werken, te verbinden en te inspireren. Samen met andere partijen uit het gebied zoals waterschap, gemeenten, Staatsbosbeheer en de provincie willen we acties en plekken op de kaart van Rivierenland beter met elkaar verbinden. Zo willen we op een regionale schaal een aaneengesloten ecologisch netwerk creëren van natuurgebieden, bloeiende bermen, heggen en hagen, natuurvriendelijke oevers, houtwallen, vogelbosjes en bloemrijke kernen. Allemaal zijn ze even belangrijk. Tegelijkertijd willen we een maatschappelijke beweging op gang brengen. Als mensen zich ook verbinden met biodiversiteit en met elkaar, gaat het lukken”!

Meer weten of zelf aan de slag?
Misschien wil je ook een ‘Bloemrijk’ starten in je eigen omgeving? Kijk voor meer informatie op de website www.gonzend.nl. Gonzend Rivierenland en het project Bloemrijken worden mede mogelijk gemaakt door de Regiodeal Fruitdelta Rivierenland, de provincie Gelderland en het duurzaamheidsfonds van Betuwewind.

Nationale Zaaidag op 22 april in Dorpsmoestuin West Maas en Waal
Afbeelding