Logo demaasenwaler.nl
<p>Gemeentehuis in Druten.</p>

Gemeentehuis in Druten.

(Foto: Chantal Roest)

Extra geld voor verbetering dienstverlening

DRUTEN - De gemeente Druten ontvangt van het Rijk tot 2027 jaarlijks bijna een ton extra om haar dienstverlening te verbeteren. 

Aanleiding is het rapport Ongekend Onrecht van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, in de volksmond beter bekend als de toeslagenaffaire. Het geld, een bedrag van 92.000 euro, moet onder meer besteed worden aan betere ondersteuning van wijkteams. Ook van het compensatiepakket corona van de overheid pikt Druten een graantje mee. 

Een gedeelte van de middelen die het Rijk beschikbaar stelde in de decembercirculaire 2021, met name het compensatiepakket voor corona van 186.000 euro, wordt bovendien meegenomen naar 2022 ter dekking van de uitgaven die hiervoor dit jaar gaan worden gemaakt. Om de kwaliteit van de zorg wat betreft jeugd en de wet maatschappelijke ondersteuning te kunnen waarborgen krijgt Druten een rijksbijdrage van 55.000 euro. Voor de ondersteuning van het lokaal cultuuraanbod ligt ruim 37.000 euro klaar. De gemeente onderzoekt waar dat geld het beste kan worden ingezet.

Meer berichten