Logo demaasenwaler.nl
<p>Kleinste Hanzesstad Maasbommel.</p>

Kleinste Hanzesstad Maasbommel.

(Foto: RUKVB | R.U. Kleering van Beerenbergh)

Innovatieve initiatieven regio

REGIO – Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf initiatieven, verspreid over de regio, een bijdrage om de brede welvaart binnen de regio te versterken. Het fonds is er voor ondernemende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Rivierenland. 

In de tweede ronde van 2021 (van 17 september t/m 29 oktober) ontving het RIF 23 subsidieaanvragen. Deze aanvragen zijn beoordeeld door een Economic Board die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende economische sectoren, onderwijs- en financiële instellingen. De Economic Board heeft een positief advies uitgebracht aan het Algemeen Bestuur van Fruitdelta Rivierenland over vijf haalbaarheidsstudies en zeven uitvoeringsprojecten. Het Dagelijks Bestuur heeft vervolgens, het Algemeen Bestuur gehoord hebbende, besloten deze subsidieaanvragen toe te kennen. 

Bonusjaar vanuit Regio Deal FruitDelta Rivierenland
2021 was voor de regio een bonusjaar. Dankzij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland tussen Rijksoverheid, Provincie Gelderland en Regio Rivierenland was in 2021 een extra tweede openstellingsronde voor het RIF mogelijk, gefinancierd vanuit de Regio Deal. In 2022 krijgt het RIF een opvolging met het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) dat in oprichting is.

Hanzeweekend Maasbommel

Onder de gehonoreerde projecten is het Hanzeweekend Maasbommel georganiseerd door St. Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel. Inwoners organiseren in samenwerking met ondernemers (Middeleeuws) feestweekend om Maasbommel als kleinste Hanzestad van Nederland op de kaart te zetten. Hiermee wordt bijgedragen aan cohesie tussen bevolking/ondernemers en toeristen.

Meer informatie

Alle toegekende projecten zijn binnenkort terug te vinden op de website van FruitDelta Rivierenland (www.fruitdelta.nl). In het najaar van 2022 gaat het fonds weer open. De informatie hierover zal dan te vinden zijn op de website. 

Meer berichten