Gemeentehuis Druten.
Gemeentehuis Druten. Foto: Reinier Jansen

Gemeente Druten wil af van woud aan regels

Algemeen

DRUTEN - De gemeente Druten wil af van de veelheid aan regels over bijvoorbeeld bouwen, cultureel erfgoed, landschappen, mobiliteit, winkels en water. De Omgevingsvisie moet één samenvattend, helder en duidelijk plan worden dat ook voor burgers overzichtelijk is. 

Simpel gezegd gooit de gemeente alle regels op een grote hoop, om er daarna een helder en overzichtelijk geheel uit te destilleren. Daarbij moeten kwaliteit, voorgenomen ontwikkelingen en de samenhang in de omgeving leidend zijn. Voordeel van het komen tot één plan dat alles omvat zou ook moeten zijn dat niet verschillende gemeentelijke afdelingen met dezelfde zaken bezig zijn.

Overigens is het niet de bedoeling dat het nieuwe regelpakket ‘in beton gegoten’ gaat worden. De gemeente en alles dat zich binnen de grenzen daarvan afspeelt is tenslotte aan veranderingen onderhevig.

De Drutense bevolking moet bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie worden betrokken. De gemeente wil niet alleen jongeren, volwassenen en ouderen maar ook kinderen laten meepraten. 

Voor die laatste doelgroep is nog niet een speciale aanpak voorbereid. Voor de andere Drutenaren zet de gemeente onder meer het ‘toekomstbankje’ in. Op verschillende plaatsen in de dorpen komen op vooraf aangekondigde momenten luie stoelen te staan om in gesprek te komen met inwoners. Deze ‘bankjes’ krijgen ook online gestalte. Organisaties zoals dorpsverenigingen kunnen tevens de gemeente uitnodigen om te komen praten over de Omgevingsvisie. Voor ondernemers organiseert de gemeente zogeheten tafelgesprekken.