Logo demaasenwaler.nl
Foto: Toon van Gelder

Beschermd wonen regionaal geregeld

DRUTEN - Het rijk gooide nogal wat verantwoordelijkheden op de bordjes van de gemeenten sinds de participatiewet begin deze eeuw in werking trad. Nu is per 1 januari 2022 de regeling aangaande beschermd wonen en maatschappelijke opvang ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden, en niet meer die van de centrumgemeente Nijmegen. 

In onderling overleg hebben de gemeentes die onder de paraplu van het samenwerkingsverband met Nijmegen vallen nu besloten om de bal weer terug te leggen bij Nijmegen. Die heeft daar geen bezwaren tegen.

Er is zodoende geen gevaar dat de doelgroepen, mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en de dak- en thuislozen, in de kou komen te staan. 

De gemeenten in de Regio Nijmegen en Rivierenland hebben wel alle aangegeven wat ze belangrijk vinden in een overeenkomst. Nijmegen legt regelmatig verantwoording af.  

Meer berichten