Afbeelding
Foto: Mariëlle Hol

Economische visie Druten: samenwerking en verbinding

Algemeen Niet in de krant

DRUTEN - Samenwerking en verbinding zijn twee belangrijke kernwaarden in de Economische Visie van de gemeente Druten. Het college van b en w presenteert de visie deze maand aan de gemeenteraad.

De meest recente visie stamt uit 2007, een reden voor het college om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden en ambities.

Er werken bovengemiddeld veel Drutenaren in de eigen gemeente. De ongeveer 1600 bedrijven bieden gezamenlijk 7400 arbeidsplaatsen. Dat aantal groeit jaarlijks. De gezondheidssector, zakelijke dienstverlening, detailhandel en industrie zijn daarbij de belangrijkste sectoren.

Daarnaast kent Druten een groot aandeel zzp’ers, voornamelijk actief in zakelijke dienstverlening, bouw en gezondheidszorg. Het aantal hoogopgeleiden is de afgelopen tien jaar toegenomen. Druten beschikt over relatief veel bedrijventerreinen (ongeveer 140 hectare). Druten scoort op het gebied van gemeentelijke dienstverlening hoger dan het landelijk gemiddelde, maar er is volgens het college ruimte voor verbetering.

De economische visie gaat wat het college betreft niet alleen over werk en inkomen. Een goed voorzieningenniveau, geschikte zorg in de buurt, sociale samenhang door verbinding tussen lokale bedrijvigheid en de samenleving, aandacht voor groepen met een achterstand en tevredenheid over het leven zijn allemaal elementen die in de visie aan bod komen.