Afbeelding
Foto: Marcel Krijgsman

Subsidie verlengd voor bibliotheek Rivierenland

7 dec, 15:07 Algemeen

WEST MAAS EN WAAL - Bibliotheek Rivierenland diende op 29 maart 2021 een aanvraag voor subsidie in om in 2022 het werk in de gemeente West Maas en Waal voort te kunnen zetten. De gemeente stemt hiermee in en stelt voor een bedrag van 352.174 euro uit te keren voor 2022.

Met de subsidie van 2022 kan de bibliotheek wederom voldoen aan de vijf kernfuncties.
Deze functies zijn het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat, en het laten kennismaken met kunst en cultuur.

Wethouder Rob Reuvers legt uit: ‘Naast deze vijf kernfuncties, wil de gemeente West Maas en Waal zich vooral toespitsen op educatie en het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen. Daar waar andere gemeenten op leefbaarheid en zorg bezuinigen, kiezen wij er bewust voor om de bibliotheek open te houden. Het brengt mensen tot elkaar.’ Hij geeft aan dat de gemeente bovendien vooruitstrevend is op het gebied van laaggeletterdheid, iets waarin de bibliotheek ook een belangrijke rol speelt. ‘De bibliotheek is meer dan alleen het lenen van een boek.’

Voor meer informatie over bibliotheek Rivierenland, de vestigingen in West Maas en Waal, en de openingstijden, zie: www.bibliotheekrivierenland.nl/

Door Hanneke de Vries

Digitale krant