Afbeelding
Foto: Reinier Jansen

Defensie-oefening ‘Green strike’

Algemeen

MAAS EN WAAL - Op 7 december vindt de oefening ‘Green strike’ plaats in Maas en Waal. Apache gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC), onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht, trainen samen met eenheden van de Koninklijke Landmacht. 

In de militaire oefening wordt de grond-lucht samenwerking en het leveren van luchtsteun voor grondtroepen getraind; zogenaamde Close Air Support (CAS) procedures beoefend. CAS is een vorm van direct support aan grondtroepen, waarbij militaire gevechtshelikopters of -vliegtuigen vuursteun leveren op korte afstand van de eigen troepen. CAS vergt een grote mate van coördinatie tussen lucht- en grondeenheden en daarom is communicatie tijdens de uitvoering noodzakelijk.

Gedurende deze oefening leveren Apache gevechtshelikopters van het DHC luchtsteun aan de grondtroepen in de omgeving van West Maas en Waal. Dit gebeurt op doordeweekse dagen, in de avond, tussen 18.00 en 22.30 uur.

De militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Waar mogelijk worden de vliegbewegingen zoveel als mogelijk verspreid over de diverse oefengebieden in Nederland. Ook wordt er geoefend in het buitenland om het geluid en belasting voor de leefomgeving te spreiden. Operationele omstandigheden maar ook het weer kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd. 

Men realiseert zich dat vliegbewegingen hinder kunnen opleveren. Mocht u toch overlast / hinder ondervinden dan kunt u dat melden via het online klachtenformulier https://bit.ly/3g7Oxtf.

Meer informatie over vliegbewegingen staat op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen.