Logo demaasenwaler.nl
<p>Burgerprotest in maart 2020.</p>

Burgerprotest in maart 2020.

(Foto: Reinier Jansen)

Granulietaffaire: minister moet huiswerk overdoen

ALPHEN - Uit het Wob-verzoek dat onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA deed over granuliet, is ten onrechte teveel niet openbaar gemaakt door Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld. Demissionair minister Barbara Visser (IenW) moet daarom van de rechter binnen twee maanden een nieuwe beslissing nemen over het Wob-verzoek zo laat het programma weten op de eigen website.

Zembla deed het Wob-verzoek in februari 2020, met als bedoeling meer informatie te krijgen over granuliet en de toepassing ervan in water. Drie maanden later kwamen er 1.500 documenten binnen die zo’n 9.000 pagina’s besloegen. Toch ontbraken er ook stukken en waren vele passages zwart gelakt. Zembla wilde ook inzage in deze, mogelijk belangrijke, informatie. Een bezwaarprocedure leverde onvoldoende op, daarom stapte BNNVARA naar de rechter.

Informatieplicht
De minister weigerde met name informatie openbaar te maken omdat het zou gaan om persoonlijke beleidsopvattingen en niet om milieu-informatie. De rechter wijst er echter op dat de overheid een extra informatieplicht heeft als het gaat om informatie over milieu en emissies. Het is volgens de wet noodzakelijk dat burgers over de nodige informatie beschikken om te controleren of beslissingen die gemaakt worden door de overheid op dit gebied juist zijn.
Granuliet wordt volgens de rechter rechtstreeks in het milieu gebracht: ‘Daardoor is naar het oordeel van de rechtbank sprake van emissie in het milieu in zin van de Wet milieubeheer’.

Door Patrick Huisman

Meer berichten