Logo demaasenwaler.nl
Foto: Peter Venema

Stijging waterschapslasten 2022

REGIO - Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 26 november de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Ook de tarieven voor de waterschapslasten zijn bekend. Afhankelijk van het type huishouden nemen deze in 2022 toe tussen de 2,2 procent en de 4,3 procent ten opzichte van 2021.  

In de begroting staat wat het waterschap in 2022 gaat doen, wat zij voor de uitvoering van haar taken gaat uitgeven en welke inkomsten er zijn. Gezinnen met een eigen woning van 250.000 euro betalen in deze regio volgend jaar 396 euro aan waterschapsbelasting, circa 14 euro meer dan in 2021. Voor gezinnen in een huurwoning bedragen de kosten 296 euro, 12 euro meer dan dit jaar.

De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst. 

Met de opbrengst van de waterschapsbelasting voert het waterschap een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden. Het gaat onder meer om veilige dijken, voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater. Ook de komende jaren staat het waterschap voor grote opgaven, zoals dijkversterking, het toekomstbestendig inrichten van het watersysteem, het werken aan schoon en gezond water en het bijdragen aan een duurzame leefomgeving.  

Meer berichten