Logo demaasenwaler.nl
<p>Dorpshuis &#39;t Trefpunt in Deest.</p>

Dorpshuis 't Trefpunt in Deest.

(Foto: Diana de Leur)

Deest ‘Gelderse wijk van de toekomst’

DEEST - Zeven nieuwe wijken in Gelderland hebben zich aangesloten bij het programma Wijk van de Toekomst. Deest is er daar een van. In het programma werken bewoners samen met hun gemeente en andere initiatiefnemers aan een toekomstbestendige leefomgeving. Ze nemen maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

In een Wijk van de Toekomst kan iedereen prettig wonen en werken, zonder bijvoorbeeld wateroverlast of hittestress. Ook kunnen bewoners van zo’n wijk gebruik maken van duurzaam vervoer. In Gelderland nemen nu 29 wijken, dorpen en of buurten deel aan het programma en nog eens 13 anderen willen zich aansluiten.

Aansluiten bij het programma
Het is een enorme opdracht om te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dit vraagt tijd, energie en ook financiële middelen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen met deze veranderingen. Provincie Gelderland hoopt daarom dat in 2022 nog meer Gelderse wijken, dorpen of buurten aan het programma meedoen. Het programma Wijk van de Toekomst biedt op veel vlakken ondersteuning in het proces van verduurzamen en vergroening. Deelnemers wisselen onderling kennis uit als een lerende community, waardoor maatregelen sneller worden uitgevoerd. Alle buurten, wijken of dorpen die interesse hebben zijn welkom om deel te nemen aan het programma of een kennissessie.

Verduurzaming
Tot 2030 moeten zeker 500.000 huizen duurzamer worden gemaakt. Dat betekent dat huizen niet meer verwarmd worden door boilers op aardgas, maar door warmtenetten, warmtepompen of infrarood-panelen. Ook de elektriciteit die in de huizen wordt gebruikt is duurzaam opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Provincie Gelderland, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties werken hard aan een duurzame gebouwde omgeving. We helpen met Wijk van de Toekomst mee om deze doelen te halen. Met de wijken die zich al hebben aangesloten, doen we ervaring op om de verandering in 1.600 wijken in Gelderland te versnellen. Zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Lees hier meer informatie over het programma.

Meer berichten