Logo demaasenwaler.nl
Foto: Pixabay

Buurt in verzet tegen windturbines Wijchen

WIJCHEN - Met de rapportage Gaaf Gelderland van de provincie in de hand dringen buurtverenigingen en belangengroepen er op aan dat er geen windturbines komen in het Wijchense buitengebied. De statenleden krijgen daarover een brief van Leefbaarheidsgroepen Hernen Leur, Batenburg en Niftrik, buurtvereniging Buurtschap Lienden, Duurzaam Batenburg, Stichting Tegenwind en Stichting het Batenburgs Erfgoed.

In genoemde rapportage van de provincie staat geschreven dat er eerst moet worden bekeken of er draagvlak is voor een plaats waar windmolens kunnen komen Daarnaast moet er eerst een provinciaal ruimtelijk beleid worden vastgesteld aangaande de inpassing van windmolens in het landschap. 

Alleen maar ‘nee’ zeggen tegen duurzame maatregelen doen de ondertekenaars niet. Het door de gemeenteraad voorgestelde plan onderschrijven ze. Daarin gaat het over drie windmolens op Bijsterhuizen, twee zonne-akkers ten noorden en zuiden van Hernen langs de A50 en particuliere initiatieven. 

Meer berichten