Kaliwaal Druten/Boven-Leeuwen
Kaliwaal Druten/Boven-Leeuwen Foto: Coby van der Kwaak - de Groot

Degens kruisen met PFAS-slibstortingen

Algemeen

DRUTEN/WEST MAAS EN WAAL - Gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland wacht bezoek van wethouders Ans Mol van West Maas en Waal en André Springveld van Druten die de degens kruisen met de op handen zijnde stortingen van PFAS-slib in de Kaliwaal in Boven-Leeuwen. 

PFAS is rivier- en havenslib dat zwaar vervuild is met chemische stoffen. Peter Drenth heeft aangekondigd dat hij het bedrijf K3-Delta een omgevingsvergunning wil verlenen voor PFAS-slibstortingen in de Kaliwaal. Voor Ans Mol en André Springveld reden om eerst meer informatie in te winnen over de ontwerpvergunning om vervolgens bezwaar te maken én om Peter Drenth te overtuigen van het voorzorgsprincipe. Dit stelt dat als een ingreep ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan het milieu, de bewijslast ligt bij de diegenen die voorstander zijn van de ingreep als er geen wetenschappelijke overeenstemming bestaat over de toekomstige schade. 

Ans Mol trok eerder al het harnas aan in zake de granulietstortingen in de zandwinplas Over de Maas die volgens het ministerie Infrastructuur en Waterstaat veilig zouden zijn. Zonder resultaat. Succesvol voorkwam zij daarentegen door het PGG (Parapluplan Grootschalig Grondverzet) dat er in de Vonkerplas in Dreumel werd gestort. Het PGG kent regels waaraan alle nieuwe ingrepen in plassen waarvoor nog geen vergunningen zijn verleend moeten voldoen.