Logo demaasenwaler.nl
Foto: Dominicus College

Scherpe kritiek op plannen Dominicus

NIJMEGEN - Een nieuw onderzoek toont volgens de medezeggenschapsraad van het Dominicus College aan dat de school niet meteen hoeft te fuseren, laat staan te worden opgeheven.

Het onderzoek dat de MR zelf heeft laten doen is een reactie op de fusieplannen die ruim een half jaar geleden bekend werden gemaakt door het Dominicus. Die bleek in het geheim besprekingen te voeren met het Kandinsky college over een samengaan vanwege teruglopende leerlingenaantallen. Daarbij zou het gebouw van het Dominicus worden opgegeven. 

Het bureau wat nu is ingehuurd concludeert in een onafhankelijk rapport dat er diverse alternatieven zijn die door de school niet zijn onderzocht. Zo is er de optie om met een betere werving in vooral Maas en Waal meer leerlingen naar de school te halen. Ook zijn er mogelijkheden voor samenwerking met andere scholen zoals het Citadelcollege dat op dit moment het aantal leerlingen niet aankan dat zich meldt.
Verder is er kritiek van het bureau op het eigen onderzoek van de schooldirectie. Dat zou op alle fronten te beperkt zijn geweest, daarbij is de sterke vermogenspositie van de school niet meegenomen en is er niet gekeken naar besparingen. Ook zou een reden voor de fusie zijn dat daarmee het Mondial college in het schoolgebouw van het Dominicus kan trekken. Op die manier wordt er 17 miljoen euro bespaard.

Hoe het nu verder gaat met Dominicus College is nog onbekend. 

De MR en verschillende actiegroepen strijden hard voor het openblijven van het Dominicus College. Dit doen ze via brieven, (pers)berichten, video’s, oproepen en een petitie. De petitie is al door ruim 1.000 mensen ondertekend. Zie: www.petities.nl/petitions/sluit-het-dominicus-college-niet..

Door Patrick Huisman

Meer berichten