Logo demaasenwaler.nl
Foto: Studio Pannekoek

Wijchen in geweer tegen windmolens

WIJCHEN - De gemeenteraad Wijchen en Kernachtig Wijchen sturen deze week brieven aan de provincie Gelderland om windmolens langs de A50 tegen te houden. 

Windpark Wijchen A50 wil tussen Hernen en Niftrik een windmolenpark doen verrijzen. Wijchen had al nee gezegd, maar Windpark Wijchen A50 stapte daarop naar de provincie. Gedeputeerde Staten is genegen een inpassingsplan te maken, Provinciale Staten moet zich er nog over buigen. 

Mocht deze toestemming geven dan kan het gebied uiteindelijk worden aangewezen door de provincie en wordt het voor de gemeente erg lastig om de komst van de molens tegen te houden.

De gemeenteraad en Kernachtig Wijchen stellen dat er een inspraaktraject is gevolgd en verbazen zich over de gang van zaken. 

Het plangebied van Windpark Wijchen A50 ligt ten westen van de A50 ter hoogte van verkeersplein Bankhoef. Het initiatief richt zich op de mogelijkheden voor windenergie binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden. Volgens Windpark Wijchen A50 is er plaats voor vijf windmolens. 

Vereniging windpark Wijchen bestaat uit lokale grondeigenaren en Windunie. Windunie is een landelijke coöperatie van windmolenexploitanten, veelal boeren. die is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigendom. Daarin werkt Windunie samen met lokale ondernemers, zoals agrariërs, burgerenergiecoöperaties en andere grondeigenaren.

Meer berichten