Muur tussen de Markt en de kerktuin.
Muur tussen de Markt en de kerktuin. Foto: John van Gelder

Gemeenteraad Druten: muur Ewaldenkerk moet om

Algemeen

DRUTEN - De muur van de kerk moet om. De boodschap van de indiener van de motie, Kees Arts namens Kernachtig Druten, was duidelijk tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 november. Op die manier kan de Markt aantrekkelijker worden gemaakt voor de bezoeker. 

Een vertegenwoordiger van het kerkbestuur van de Ewaldenkerk, ook aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering, heeft evenwel nog niemand op de koffie gehad om het onderwerp te bespreken. Dat kan niet lang meer duren. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen. Het CDA was nog wat weifelend. Johan Wiersma ‘vindt het nogal wat’ om die maatregel te nemen. Ton Ebben, Sociaal Maas en Waal, ging het nog niet ver genoeg: ‘Ik wil meer ambitie zien. Niet alleen de muur om. We moeten werken aan een band tussen ondernemers en de kerk. Maar ja, die discussie duurt al dertig jaar.’

Wethouder Willy Brink snapt de roep om aanpak van de Markt. ‘Het is inderdaad een kale vlakte. Maar ja, je bent ook gebonden aan het gegeven dat er evenementen plaats moeten kunnen hebben.’ Het college van b en w beloofde ‘werk te maken’ van de kerkmuur. 

Centrumvisie
Het onderwerp maakte deel uit van de raadsbespreking van de centrumvisie. Samen met de detailhandelsvisie biedt die rapportage een inkijkje in heden en toekomst van ondernemend Druten en omliggende dorpen.

De centrummanager, twee jaar geleden onder meer aangenomen om het contact tussen gemeente en ondernemers gestroomlijnder te laten verlopen, kreeg veel lof. Financiering loopt evenwel tot en met 2022. Voorstellen van verschillende kanten om ook daarna door te gaan met de centrummanager moest de verantwoordelijke wethouder Willy Brink doorschuiven naar de volgende gemeenteraad. In maart hebben tenslotte de verkiezingen plaats. Daarna moet een besluit worden genomen over dit onderwerp.

De kans dat de bibliotheek vanuit de Bogerd naar het centrum van Druten verhuist werd donderdagavond groter. De fracties vinden met het college van b en w dat die instelling beide delen van de Hogestraat met elkaar zou kunnen verbinden. In de centrumvisie staat geschreven dat in de winkelstraat een winkelluw gebied zit ter hoogte van de Raadhuisstraat. 

Ronald Thoonen, Dorpslijsten, vindt bovendien dat ook een Toeristisch Informatie Punt op die locatie niet zou misstaan. Hij wil bovendien dat het college kijkt naar de toegankelijkheid van het centrum voor de minder valide. Ebben sprak de vrees uit dat de Bogerd aan de bibliotheek een publiekstrekker kwijt raakt. Wat Arts betreft kan in plaats daarvan een bioscoop in het culturele centrum worden gerealiseerd.

Door Gerrit Jan Riedstra