Logo demaasenwaler.nl
Foto: Rechtenvrij

Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

WEST MAAS EN WAAL – De gemeente West Maas en Waal heeft samen met 14 andere gemeente een nieuwe regionale aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Naast de regionale aanpak, is er een lokale aanpak gemaakt om maatwerk te kunnen leveren aan de burgers.

In alle lagen van de bevolking komt er huiselijk geweld en kindermishandeling voor. Het werkt ontwrichtend op individuen, gezinnen en sociale systemen in de samenleving. Vijftien gemeenten in de regio Gelderland Zuid slaan hun handen ineen om een aanpak te maken voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Door deze samenwerking wordt het niveau versterkt op lokaal en regionaal niveau. In de aanpak staan ambities, doelen en acties over onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties.

Naast de regionale aanpak, werkt de gemeente West Maas en Waal met een regioaanpak. Wethouder Rob Reuvers vertelt: ‘Een regionale aanpak is niet voldoende. Er zijn tussen de grotere steden en dorpen demografische en culturele verschillen. De inwoners van onze gemeente spreek je anders aan dan in de grotere steden. Maatwerk is hierin belangrijk. Voor de aanpak ligt de focus op vier speerpunten: preventie en signalering, expertise lokale teams, helpende data en intensieve samenwerking zorg- en veiligheidspartners.’

De lokale uitwerking wordt in afstemming met lokale partijen gedaan. Dit betreft instellingen en organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan inwoners, kinderopvang, en scholen. Ook sportverenigingen zijn hierin een belangrijke schakel. Het betreft organisaties die met mensen werken en signalen op kunnen pikken die het verschil kunnen maken in het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wethouder Reuvers: ‘In de regioaanpak is er sprake van een projectmatige aanpak, waarbij doelstellingen beschreven zijn en is er rekening gehouden met monitoring en evaluatie, dit betreft ook de resultaten. Heel specifiek wordt de voortgang op resultaten getoetst door bijvoorbeeld het doen van een toets op verschillende momenten in het proces.’

Door Hanneke de Vries

Meer berichten