Afbeelding
Foto: Diana de Leur

Toekomst Deest

Algemeen

DEEST - Gemeente Druten heeft in september met inwoners van Deest gesproken over de leefbaarheid in het dorp, wensen voor de toekomst en over de woningbouwontwikkeling in Deest Zuid. 

Belangrijke aandachtspunten die uit de gesprekken naar voren kwamen waren: behoud het dorpse karakter van Deest en bied passende woningen voor starters en senioren. De input uit de gesprekken én uit de online vragenlijst worden momenteel verwerkt. Het resultaat daarvan zijn schetsen voor de Ontwikkelingsvisie Deest Zuid. In het najaar organiseert de gemeente ontwerpsessies voor inwoners. Tijdens die bijeenkomsten wordt dieper op de verschillende ontwerpen ingegaan. Voor meer informatie, zie: www.druten.nl/samenaandeslagindeest.