Logo demaasenwaler.nl
Foto: Frans Luijendijk

Bestuur Avri wankelt

WEST MAAS EN WAAL - Het dagelijks bestuur van afvalverwerker Avri wankelt. De gemeenteraad van Tiel vindt dat het moet opstappen. Het bestuur van Avri heeft onvoldoende ingeschat wat de gevolgen zijn van de overdracht van een stortplaats aan de provincie Gelderland. De overige zeven gemeenteraden van het samenwerkingsverband moeten nog een standpunt innemen. 

Het besluit van de provincie Gelderland, in het najaar van 2020, om een rente voor stortplaatsen te verlagen van 4,9 naar 3,1 procent, stelde Avri, en daarmee ook de deelnemende gemeenten, voor een financiële tegenvaller van tien miljoen euro. De gevolgen voor de inwoners zijn nog niet duidelijk. Dat had het bestuur moeten zien aankomen, zo stelt het rapport. 

Een rapport van bureau Necker van Naem geeft aan dat ook de gemeenteraden zelf wat te verwijten valt. Het dagelijks bestuur is onvoldoende ter verantwoording geroepen.  Ambtenaren zouden in 2019 al op de hoogte zijn van de tegenvaller voor Avri. De communicatie van provincie richting gemeenteraden en Avri deed evenwel geen alarmbellen rinkelen. Het duurde bovendien lang voordat een bedrag op tafel kwam. Ambtenaren binnen Avri hadden het idee dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen.  

Het bestuur van Avri stelt ter verdediging dat de provincie lang overleg over de kwestie heeft afgehouden. Inmiddels is wel een amendement, wijzigingsvoorstel, door Gedeputeerde Staten aangenomen om met de gemeentes te praten over een manier om de pijn wat te verzachten.

Meer berichten