Logo demaasenwaler.nl
Foto: John van Gelder

Voorlopig géén verbreding Maas en Waalweg

Ingezonden door Werkgroep Maas en Waalweg

In antwoord op vragen van de Werkgroep Maas en Waalweg heeft de provincie laten weten dat de voorgenomen verbreding van de Maas en Waalweg niet doorgaat. Voorlopig althans. Vanwege financiële redenen zijn de plannen in ieder geval voor twee jaar in de ijskast gezet. Verbreding kost namelijk meer dan 10 miljoen (!) euro. Er gaat nog wel gekeken worden naar de veiligheidssituatie bij het tankstation. In dezelfde reactie heeft de provincie toegezegd de werkgroep te zullen informeren als het verbredingsproject later alsnog wordt opgestart. Ook zal dan de inbreng van de bewoners bij de besluitvorming worden meegenomen. Dus niet ‘over ons, zonder ons’. 

Wanneer de provincie de draad weer oppakt, is niet duidelijk. Ook niet hoe de eventuele vervolgprocedure eruit gaat zien. Reden genoeg voor de Werkgroep Maas en Waalweg om de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen en zich nog niet op te heffen. Zij is en blijft voorstander van aanpassing van de weg door de snelheid te verlagen naar 80 km/u. Zo wordt het sluipverkeer van de A15 tegengegaan en raak je de files kwijt. Zij is tegen een eventuele rijbaanverbreding vanwege de overlast (geluid, fijnstof, stikstof, milieu). Bij haar zorg voor ons Land van Maas en Waal en het opkomen voor haar visie blijft uw steun en hulp noodzakelijk. Hoe? Zie: www.maasenwaalweg.nl. Hier kan men zich ook aanmelden als sympathisant en voor de nieuwsbrief.

Meer berichten