Logo demaasenwaler.nl
Foto: Loes van Eck-Verhoeven

Waterschap Rivierenland controleert sloten

MAAS EN WAAL - Vanaf 1 november (in het gebied Altena vanaf 1 december) start Waterschap Rivierenland met de controle (schouw) van het onderhoud van de schouwsloten in het rivierengebied. Het onderhoud van deze sloten ligt bij de eigenaren van percelen die grenzen aan deze sloten. Schone, diepe sloten zijn nodig voor een goede doorstroom van het water en een goede waterkwaliteit.


Jaarlijks controleert het waterschap op vrije doorstroom van het water

Eigenaren van gronden langs de te controleren sloten moeten de sloot en de aanwezige duikers vrijhouden van een teveel aan planten, vuil en andere materialen die de vrije doorstroming van het water tegengaan. Het doorstroomprofiel van het water moet vrij zijn, zie tekening. Dit controleert het waterschap elk jaar vanaf 1 november (in het gebied Altena vanaf 1 december) tijdens de schouw.


Samen werken we aan goed waterbeheer

Het onderhoud moet vóór 1 november (in het gebied Altena vóór 1 december) uitgevoerd zijn. Bij het onderhoud moet de eigenaar rekening houden met de beschermde planten en dieren in de sloot. Meer informatie en een filmpje over de schouw zijn te vinden op www.wsrl.nl/schouw-watergangen.

Waterbeheer in het rivierengebied

Voor een bewoonbaar rivierengebied werkt Waterschap Rivierenland voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen we met stuwen en gemalen voor een goede doorstroom van het water. Ook zuiveren we het rioolwater en letten we erop dat het oppervlaktewater niet vervuild raakt. Zo kunnen de inwoners van het rivierengebied veilig leven en werken in hun mooie, maar kwetsbare leefomgeving.

Meer berichten