Logo demaasenwaler.nl
<p>Ondergrondse inzamelcontainer.</p>

Ondergrondse inzamelcontainer.

(Foto: Dar)

Meer restafval door corona

BEUNINGEN – Uit cijfers van de gemeente Beuningen blijkt dat de hoeveelheid restafval het afgelopen jaar is toegenomen. Per persoon voerden we gemiddeld 8 kilo meer af dan voorheen. De stijging is toe te schrijven aan de coronamaatregelen, waarbij inwoners vaker thuiszaten en dus meer afval produceerden.

Beuningen is niet de enige gemeente waar de hoeveelheid restafval per persoon toegenomen is; de stijging is een landelijke tendens. De gemeente gaat er vanuit dat de 8 kilo extra vanwege corona weer zal afnemen. Overigens doet Beuningen het erg goed, als het gaat om de hoeveelheid restafval per inwoner. In de landelijke doelstellingen wordt uitgegaan van maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar. In Beuningen is dat 74 kilo per inwoner. De gemeente streeft in de toekomst naar een hoeveelheid van maximaal 45 kilo per jaar.

Meer berichten