Logo demaasenwaler.nl
<p>Gemeentehuis in Druten.</p>

Gemeentehuis in Druten.

(Foto: Chantal Roest)

OZB Druten stijgt komende jaren

DRUTEN -  De OZB (onroerende zaakbelasting) stijgt in de gemeente Druten tot en met 2025 jaarlijks met meer dan zes procent voor woningeigenaren. De totaalopbrengst komt voor komend jaar op 248.000 euro. In de drie daaropvolgende jaren krijgt Druten respectievelijk 507.000 euro, 777.000 euro en ruim een miljoen euro meer. Druten brengt daarmee de OZB op het niveau van omliggende gemeenten. De gemeenteraad moet daarover bij de begrotingsbehandeling op 11 november nog een besluit nemen. 

Nieuw beleid hoeft de inwoner evenwel niet te verwachten van de gemeente. Het was volgens het college van B en W een hele kluif om de begroting van 2022 en de jaren daarna sluitend zonder nadelig saldo te krijgen. De gemeente krijgt minder geld van het Rijk en moet daarom snoeien in de ambities. Zo kunnen bijvoorbeeld de gesubsidieerde instellingen niet rekenen op extra geld de komende vier jaar. Het overeind houden van het voorzieningenniveau is daarbij prioriteit. 

Vorig jaar ging het aantal woningen omhoog met 76. Voor de komende jaren verwacht de gemeente dat er honderddertig woningen per jaar bij zullen komen. Dat is per jaar twintig meer dan is overeengekomen in de Woonagenda Subregio Nijmegen. 

De tarieven voor de afvalstoffenheffing gaan met 1,6 procent omhoog (de inflatiecorrectie). Eenpersoonshuishoudens gaan per jaar 140,71 euro betalen, Meerpersoonshuishoudens en reinigingsrechten (bedrijven) 195,03 euro per jaar. Ledigingen in een ondergrondse container blijven net als dit jaar 0,85 euro per keer kosten. Rioolrechten gaan ook omhoog, met drie procent. Dat betekent dat elke aansluiting 238 euro gaat betalen (zeven euro meer dan dit jaar). 

Door Gerrit Jan Riedstra

Meer berichten