Logo demaasenwaler.nl
<p>Dijk in Maas en Waal.</p>

Dijk in Maas en Waal.

(Foto: Reinier Jansen)

Waterschap Rivierenland test zonnepanelen op de dijk

Zijn zonnepanelen op de dijk onze toekomst? Om die vraag te kunnen beantwoorden start Waterschap Rivierenland met een pilot. 

Waterschap Rivierenland ziet een toename in vragen over zonne-energie op water en dijken. Met een proefopstelling op de dijk in Arnhem wordt onderzocht wat de gevolgen zouden zijn van het plaatsen van zonnepanelen op een dijk. De panelen worden vanaf 13 oktober geplaatst. Met de proefopstelling wil het waterschap te weten komen of het plaatsen van zonnepanelen invloed heeft op planten, dieren en de grasmat. Ook wordt nauwgezet in de gaten gehouden of er bijvoorbeeld geen scheuren in de dijk ontstaan. De proefopstelling van 50m2 komt te liggen op de Drielsedijk in Arnhem, naast de rioolwaterzuivering.

Anticiperen op de toekomst
De proef moet ongeveer twee jaar gaan duren, meldt Waterschap Rivierenland op haar website. Op basis van de resultaten wordt in 2023 duidelijk of het mogelijk is om zonnepanelen ook op dijken te plaatsen. En zo ja, onder welke voorwaarden. Waterschap Rivierenland heeft overigens niet de ambitie om dijken grootschalig vol te leggen met zonnepanelen. Henk van ‘t Pad, heemraad bij Waterschap Rivierenland: ‘We hebben een voorkeur voor gebruik van bestaande daken en terreinen. Maar we verwachten ook dat er in de toekomst meer vraag komt naar ruimte om zonnepanelen te plaatsen. Gemeenten gaan over de ruimtelijke invulling. Als deze vraag komt, willen wij voorbereid zijn. We willen dan weten of het plaatsen van zonnepanelen op de dijk een optie is. En zo ja, onder welke voorwaarden. Zo anticiperen we op de toekomst.’

Meer berichten