Afbeelding
Foto: Jan Duits

Ingezonden brief: Buurt maakt zich zorgen over mogelijke bouwplannen natuurweides

14 jul, 18:03 Algemeen Ingezonden

Ingezonden door drh. J. Duits, dhr. Bouwmeister en dhr. Lelkens. uit de Krommehoekstraat te Beuningen.

De omwonenden van de natuurweides op het “binnenterrein Krommehoekstraat-Augustuslaan-Wilhelminalaan” hebben kennis genomen van berichtgeving in de Gelderlander van dinsdag 6 juli: “Woningbouwplannen Beuningen niet meer in cement gegoten, bewoners kunnen meepraten”

De praktijk lijkt wat weerbarstiger; Omwonenden en direct betrokkenen werden in april 2020 bij toeval overvallen door een particulier initiatief voor de bebouwing met ca. 45 woningen van een uniek “landelijk stukje groen Beuningen”. Op betreffende kavels rust al sinds 2013 een bestemming “Wonen zonder mogelijkheid tot Woningbouw”. Eerder verzoeken tot bouw van een woning zijn al in 2018 afgewezen. 

Het overgrote deel van de omwonenden en direct- en indirect betrokkenen hebben juist voor deze “groene locatie” gekozen omdat dit een bijzonder positieve bijdrage kan leveren aan hun woongenot juist vanwege die ruimte en rust. Een ander argument waar men zich grote zorgen om maakt is de verkeersveiligheid die nu al in het gedrang komt door grote aantal verkeersbewegingen van en naar Basisschool de Peppel en waarop de huidige infrastructuur al niet is berekend. Een zeer krappe ontsluiting is geprojecteerd tussen de seniorenwoningen en hoofdingang van de basisschool wat een veiligere en overzichtelijke situatie niet dichterbij brengt, integendeel. Niet voor niets worden scholen in de nieuwe Omgevingswet aangemerkt als “zeer kwetsbare gebouwen”. Wij hopen met alle omwonenden op juist minder drukte, een rustiger en veilige woonomgeving. De drukte wordt een beetje gecompenseerd door de rust die aanwonenden momenteel ervaren aan het binnenterrein. Het gaat om een uniek stuk natuur gelegen tussen de Wilhelminalaan - Augustuslaan en Krommehoekstraat. Wij als bewoners maken ons zeer ernstige zorgen mbt. voorgenomen plannen, waarbij omwonenden in zijn geheel niet zijn betrokken dan wel over zijn geïnformeerd door de initiatiefnemers. Wij vrezen dat nu, door de vertraging de die (concept) “Visie Panorama 2040” na de raadsvergadering van 5 juli jl heeft opgelopen, de raad de “ inbreidings locaties” er doorheen wil drukken. Wij hebben als comité vrijwel alle lokale politieke partijen bezocht en vele vergaderingen bijgewoond, maar wij krijgen het gevoel de gemeente weinig luistert naar al onze voorgelegde bezwaren. Als buurtbewoners streven we na dat de voorgenomen plannen in zijn geheel van tafel gaan, mede omdat er landelijk door de overheid wordt ingezet op stimuleren en behoud van natuur ipv te bebouwen.

Namens het buurtcomité Krommehoekstraat: dhr. J. Duits, dhr. Bouwmeister en dhr. Lelkens.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
!
Digitale krant