Afbeelding
Foto: GER LOEFFEN

Kernachtig Wijchen oneens met besluit provincie

12 jul, 12:33 Algemeen

WIJCHEN - In het (ontwerp) Actualisatieplan Omgevingsverordening 8 van de Provincie Gelderland zijn extra verkenningsgebieden windturbines aangewezen. Dit is voor Kernachtig Wijchen onacceptabel. 

In dit plan worden in de gemeente Wijchen een aantal verkenningsgebieden door de provincie aangewezen. Zoals in Niftrik tussen de Loonsewaard en de spoorlijn, rondom Hernen en langs de A50 bij Bankhoef. Over de locatie A50 heeft de gemeenteraad vorige maand al een negatief besluit genomen. Deze locatie is dan ook niet opgenomen in het RES 1.0 bod. De overige twee gebieden komen als een verassing voor Kernachtig Wijchen. 

Het college heeft al een zienswijze gemaakt met onder andere een oproep aan de Provincie om de in de RES 1.0 genoemde gebieden over te nemen in het Actualisatieplan Omgevingsverordening 8. 

Opvallend is dat deze week de RES 1.0 energieplannen zijn vastgesteld door de Provincie Gelderland, regiogemeenten en waterschappen in Regio Arnhem Nijmegen. Kernachtig Wijchen is van mening dat de Provincie, door het toewijzen van extra verkenningsgebieden in het Actualisatieplan, zich niet houdt aan de in de RES 1.0 vastgestelde afspraken. Kernachtig Wijchen is niet van plan medewerking te verlenen voor realisatie van windmolens bij Niftrik en rondom Hernen.

!
Digitale krant