Cafe De Linde
Cafe De Linde Foto: John van Gelder

Nieuwbouw dorpshuis Puiflijk, maar waar?

7 jul, 11:03 Algemeen

PUIFLIJK - Afgelopen donderdag behandelde de Drutense gemeenteraad de toekomst van De Lier in Puiflijk. De raad kon zich vinden in het feit dat nieuwbouw de beste optie is, maar vond het nog te vroeg om al een keuze voor een locatie te maken. Ze wil eerst een betere onderbouwing voor mogelijke nieuwbouw op de locatie van café-zaal De Linde. Ook vindt de raad het benodigde bedrag erg hoog.

Gérard de Wildt, wethouder sociaal domein, onderwijs, sport, kunst en cultuur: ‘Het voorstel is om dit zo spoedig mogelijk aan de orde stellen in een raadsavond, evenals de diverse scenario’s die de raad verder wil laten uitwerken.’ Er werd een raadsbrede motie ingediend om het gesprek aan te gaan met de besturen van voetbalvereniging SCP, Dorpshuis De Lier, basisschool ‘t Geerke en kinderopvang en B.S.O. De Boerenbende. Daarmee is sprake van een extra invalshoek. De Wildt: ‘Onlangs brandde een deel van het clubhuis af. Misschien is het mogelijk om een MFA (multifunctionele accommodatie) op deze locatie te bouwen. Hier zitten wel heel wat haken en ogen aan. Het gaat in eerste instantie dus vooral om oriënterende gesprekken.’

Bij monde van raadslid Mustafa Enkür sprak Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid de voorkeur uit voor nieuwbouw op de locatie van café-zaal De Linde, maar daarvan is de raad op dit moment dus nog onvoldoende overtuigd. Het bestuur van De Lier laat weten de verschillende scenario’s met een open vizier te willen bekijken. Verder is men blij met het feit dat de noodzaak voor een nieuw en toekomstbestendig dorpshuis voor Puiflijk door de Drutense politiek wordt onderschreven.

!
Digitale krant