Actiegroep lanceert website

Algemeen

MAAS EN WAAL - Een groep bezorgde inwoners van het Land van Maas en Waal zet zich in om verbreding van de Maas en Waalweg (N322) door de provincie Gelderland tegen te houden. Hiervoor hebben de initiatiefnemers, Warner de Boer, Henk van Elk en Bert Beuving, onlangs de website www.maasenwaalweg.nl gelanceerd. Ze willen voorkomen dat de natuur, het landschap en de leefbaarheid van het Land van Maas en Waal door verbreding van de weg worden aangetast. Het fileprobleem is daarvoor veel te gering, menen zij.

De actiegroep vindt dat de Maas en Waalweg een regionale weg moet blijven en geen sluipweg voor vrachtverkeer moet worden. Op de website wil de actiegroep vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld of het wel klopt dat er vaak files zijn op de Maas en Waalweg en wat de provincie nu eigenlijk wil. De werkgroep zet zich nadrukkelijk in voor handhaving van de huidige Maas en Waalweg als een eenbaansweg met twee rijstroken. Invoering van een maximumsnelheid van 80 km/uur ziet zij als noodzakelijk, omdat dat het sluipverkeer vanaf de A15 ontmoedigt en de veiligheid en doorstroming bevordert. Wenselijk is het dan wel, om het karakter van de weg als regionale weg te versterken door aanplant van bomen en struiken en door aanpassing van de wegindeling. Ook vindt zij het van belang om de verkeerssituatie bij het tankstation ter hoogte van Afferden veiliger te maken. De werkgroep is nadrukkelijk tegen méér asfalt, want dat trekt extra (sluip-)verkeer aan en gaat ten koste van natuur, landschap en leefbaarheid (geluid, fijnstof).

Gesteund door diverse sympathisanten heeft de werkgroep al de nodige signalen afgegeven richting provincie en gemeentes. De werkgroep geeft aan dat meer acties nodig zijn om het op de agenda te krijgen bij Provinciale Staten. Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden als sympathisant.

Meer informatie en aanmelden via: www.maasenwaalweg.nl.