Afbeelding
Foto: Astrid Beckers

Boek op bezoek

27 okt., 14:35 Algemeen

DRUTEN - Om kinderen uit Syrische vluchtelingengezinnen extra taalondersteuning te bieden, is door scholen, de gemeente Druten en bibliotheek Rivierenland het project ‘Boek op bezoek’ ontwikkeld. Het ondersteunen van deze kinderen is nodig om hen zo snel mogelijk op een passend onderwijsniveau te krijgen. Voor het project is men op zoek naar vrijwilligers die één keer per week naar een vluchtelingengezin gaan om bijvoorbeeld voor te lezen uit een mooi boek.

Een twaalftal Syrische vluchtelingengezinnen benaderde scholen en de gemeente Druten voor extra taalondersteuning voor hun jonge kinderen. De scholen krijgen van de overheid weliswaar middelen om de kinderen extra te begeleiden, maar er is meer tijd en oefening nodig om vooral het Nederlandse woordenschatniveau van de kinderen positief te beïnvloeden.
Samen met scholen, de gemeente Druten en bibliotheek Rivierenland werd een plan bedacht om deze kinderen in die woordenschatontwikkeling te ondersteunen, het project ‘Boek op bezoek’. Vanuit het project krijgen vluchtelingengezinnen wekelijks iemand op bezoek die de kinderen een boek en taalspelletjes aanbiedt. Eén van de ouders is daarbij ook aanwezig. Het gehele project beslaat 20 weken en gaat, mits het coronagebeuren tot meer aanvaardbare proporties is teruggebracht, in januari van start. Om het project tot een succes te maken zijn vrijwilligers nodig. Men is op zoek naar mensen die eens per week een bezoek brengen aan een vluchtelingengezin, en daar voorlezen en taalspelletjes spelen. Heeft u interesse in de functie van vrijwilliger of kent u iemand die hiervoor geschikt is? Neem dan contact op met Kees van der Velden via cmwvandervelden@gmail.com. Ook voor meer informatie over het project of de rol van vrijwilliger kunt u contact met hem opnemen.

Digitale krant