Stimuleringsbijdrage voor recreatieve initiatieven

Algemeen

WEST MAAS EN WAAL - Kansrijke initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme kunnen een stimulerings-bijdrage van de gemeente krijgen. Het Platform Recreatie en Toerisme (PRET) beoordeelt de aanvragen en adviseert het college.

Jaarlijks is er een nieuw thema. Voor 2020 is dit thema: ‘het versterken van bestaand- en het stimuleren van nieuw toeristisch, recreatief aanbod’. Binnen het thema onderscheidt de gemeente twee varianten: marketing- en promotie initiatieven die zorgen dat het recreatieve aanbod onder de aandacht komt bij de buitenlandse toerist. En algemene initiatieven, die zorgen dat het nieuwe en bestaande recreatieve aanbod (ook) bekender wordt buiten onze regio.

Initiatieven die een (economische) impuls geven aan dit thema in West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van maximaal € 2.500,-. Wethouder Sander Bos: ‘Initiatieven die toeristen naar onze regio trekken stimuleren wij graag. De PRET-subsidie is een mooi middel om deze initiatieven een steuntje in de rug te geven.’

Voor 1 april aanvragen indienen
Initiatiefnemers kunnen aanvragen vóór het eind van ieder kwartaal indienen via het online formulier. De eerstvolgende deadline is 1 april 2020.

Platform adviseert
Het Platform Recreatie en Toerisme bestaat uit diverse recreatieve ondernemers uit onze gemeente, het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland en de gemeente. Ieder kwartaal komt het Platform bij elkaar om ingediende aanvragen te bespreken. Daarnaast vergadert het Platform ook over actuele recreatieve onderwerpen, projecten en evenementen die spelen binnen onze gemeente.

Online formulier voor aanvragen
Heeft u ook een initiatief op het gebied van recreatie en toerisme? Vul dan het online aanvraagformulier in op www.westmaasenwaal.nl/PRET. Daar staan ook de voorwaarden.