Drie klachten voor de gemeentelijke ombudsman

Algemeen

WEST MAAS EN WAAL – Drie klachten heeft de ombudsman van de gemeente West Maas en Waal in 2018 mogen ontvangen.

Dat staat te lezen in het jaarverslag 2018 van de Gemeentelijke Ombudsman. Van de drie klachten werd er één afgehandeld via bemiddeling, een andere klacht werd niet ontvankelijk verklaard. De derde klacht kon worden opgelost via een doorverwijzing. Bij de gemeentelijke ombudsman kunnen bewoners hun ei kwijt als ze zich slecht behandeld voelen door de gemeente. Er kan niet geklaagd worden over inhoudelijke kwesties, maar wel over de te volgen procedure. Als iemand niet tevreden is over de manier waarop de gemeente een klacht heeft afgehandeld, kunnen bewoners de gang van zaken door de ombudsman, mevr. mr. M. J. van Dasselaar, laten beoordelen.

Door Addy de Meij