Afbeelding

Alle kinderopvanglocaties gecontroleerd en in orde

Algemeen

BEUNINGEN – Kinderopvanglocaties worden jaarlijks gecontroleerd. Binnen de gemeente Beuningen voldeden in 2018 alle opvanglocaties in de gemeente aan de eisen. Van de zeven keer dat er een handhavingstraject werd ingezet is dat in alle gevallen naar tevredenheid opgelost. Van de veertien nieuwe aanvragen voor registratie van een kinderopvanglocatie die de gemeente ontving, zijn er elf tijdig afgehandeld. De overige aanvragen konden vanwege de vakantie niet op tijd worden afgehandeld, maar dat is later alsnog gebeurd.

In de gemeente Beuningen waren er in 2018 vijftien kinderdagverblijven, inclusief zeven locaties voor peuteropvang, geregistreerd. Ook waren er tien locaties voor buitenschoolse opvang, drie gastouderbureaus en 45 gastouders. Beuningen was in 2018 bijna 15.000 euro meer kwijt aan de controles op de kinderopvang. In totaal heeft de gemeente er in dat jaar meer dan 67.000 euro aan uitgegeven.

Door Patrick Huisman