Tussenstand tenderprocedure project "Tussen Kasteel en Wijchens Meer"

Algemeen

WIJCHEN - Na een volgende stap in de selectieprocedure zijn drie marktpartijen geselecteerd voor de ontwikkeling van het gebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Het gaat om de consortia Dura Vermeer, Synchroon & Trebbe en Team Ter Steege. Zij worden uitgenodigd om de zogenaamde dialoogfase in te gaan. Uiteindelijk blijft er één winnende partij over die de ontwikkeling van het gebied tussen het Kasteel en het Wijchens Meer voor haar rekening gaat nemen.

Wethouder Geert Gerrits van ruimtelijke ordening is enthousiast over de consortia die doorgaan: "Uit de aangeleverde visies blijkt dat we drie prima partijen aan boord hebben met veel ervaring, kennis en creativiteit. Maar nog belangrijker: met het juiste gevoel voor wat het centrum van Wijchen zo bijzonder maakt." Bij het beoordelen van de visies is in de eerste plaats gekeken hoe de partijen onze parels het Kasteel en het Wijchens Meer willen betrekken bij het ontwikkelgebied. Ook vroegen we de consortia hoe zij gaan samenwerken met lokale ondernemers en is gevraagd om kansen en risico's in beeld te brengen. "De visies van de drie geselecteerde partijen sluiten het beste aan bij onze ambities en uitgangspunten voor dit historische stukje centrum."

Hoe gaat het verder? De drie geselecteerde consortia gaan nu de voorlaatste fase in. Rondom de zomer vinden zogeheten 'dialoogsessies' plaats, waarbij we de drie consortia bevragen op thema's als kwaliteit, beleving, duurzaamheid en bereikbaarheid. Aan het eind van deze fase - naar verwachting in november – wordt vastgesteld welk plan het beste is. Ondertussen buigt de gemeenteraad zich in september over het bestemmingsplan op hoofdlijnen voor het gebied. De winnende partij zal zich volgens plan nog voor de kerst aan de inwoners van Wijchen presenteren en gaat daarna aan de slag met het uitwerkingsplan voor het gebied.

Wijchen nog mooier Met de realisatie van het project 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer' krijgt het gebied tussen het Kasteel van Wijchen en het Wijchens Meer een flinke kwaliteitsimpuls. Geert Gerrits: "We zorgen ervoor dat dit gebied goed is ingericht voor de toekomst. We maken een verbinding tussen de geschiedenis van Wijchen en het bloeiende centrum. Maar willen vooral een plek die mensen verbindt met elkaar en met hun omgeving. Doel is om de mooiste plek van Wijchen nog mooier te maken, samen met inwoners, omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen." De verwachting is dat de eerste werkzaamheden eind 2020 of begin 2021 starten. Kijk voor meer informatie op www.wijchen.nl/tkwm