Het voormalige dorpshuis De Hanze.
Het voormalige dorpshuis De Hanze. Foto: Marion Enzerink

Dorpshuis wordt omgebouwd tot seniorenwoningen

Algemeen

MAASBOMMEL – Dorpshuis De Hanze in Maasbommel krijgt een nieuwe bestemming, na de realisatie van de multifunctionele accommodatie elders in Maasbommel. Het idee is om het pand om te bouwen tot seniorenwoningen. 

Het plan voor herbestemming gaat uit van vier seniorenwoningen rondom een collectieve, overdekte binnenruimte. Daarnaast krijgt het gebouw een tweede gezicht richting het plein; de nu gesloten gevel aan deze zijde wordt voorzien van raamopeningen. In de buitenruimte tussen het pand en de Meester van de Venstraat komen privé (voor)tuinen.

Volgens burgemeester en wethouders is dorpshuis De Hanze door zijn huidige functie een vanzelfsprekende plek in het dorp, en van emotionele waarde voor Hanzestad Maasbommel. Er waren eerder plannen om het dorpshuis te slopen. Met het behouden en herbestemmen van het bestaande bebouwingsbeeld wordt volgens de gemeente bijgedragen aan het behouden van de eigen identiteit van het dorp en wordt leegstand voorkomen. Daarnaast is de verwachting dat senioren uit Maasbommel meer kans krijgen om in het dorp te blijven wonen. Door de herbestemming zelf te ontwikkelen wil de gemeente de kwaliteit van het project in eigen hand houden. Ook financieel gezien is het zelf ontwikkelen van het project het meest aantrekkelijk. De waarde van het gebouw zal na de bestemmingsplanprocedure waarschijnlijk verdubbelen. In de verdere planontwikkeling wordt het Dorpsplatform Maasbommel actief betrokken, zo heeft de gemeente beloofd.

Door Patrick Huisman