Van links naar rechts: Mevrouw Ria Arts, mevrouw Janneke Gramser, burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld, de heer Henk de Krijger, de heer Piet Coppes.
Van links naar rechts: Mevrouw Ria Arts, mevrouw Janneke Gramser, burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld, de heer Henk de Krijger, de heer Piet Coppes. Foto: Stan van den Hurk

Lintjesregen Druten

Algemeen

Vrijdag 26 april werden er in gemeente Druten 4 inwoners koninklijk onderscheiden tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Ze kregen hun onderscheiding uit handen van burgemeester C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld.

Mevrouw M.A. Arts (Ria)
Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Arts is 45 jaar bestuurslid bij de EHBO Vereniging Druten. Zij heeft binnen het bestuur van de EHBO Vereniging verschillende functies vervuld. Momenteel is zij penningmeester en draagt zij bij aan diverse projecten gericht op de jeugd en biedt zij ondersteuning bij evenementen. Bij de Hartstichting was mevrouw Arts 20 jaar coördinator voor de collectanten. Mevrouw Arts is een zeer actieve persoonlijkheid die zich al geruime tijd ten bate van de samenleving inspant en anderen stimuleert.

De heer H.W. de Krijger (Henk)
Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer De Krijger is al vele jaren vrijwilliger bij Voetbalvereniging Victoria'25 te Afferden. Eerst was hij trainer, sinds 2000 is hij bestuurslid en ook actief bij verschillende activiteitencommissies. Bij het Comité Oafers Weekend was de heer De Krijger 15 jaar bestuurslid en is hij nog steeds vrijwilliger. Momenteel is hij bestuurslid bij de Combine Race, onderdeel van het Comité Oafers Weekend. Bij de KPJ is de heer De Krijger ook 17 jaar jeugdleider en bestuurslid geweest. De heer De Krijger zet zich als vrijwilliger ruimhartig in voor verenigingen en evenementen in Afferden.

Mevrouw J.H.W.M. Gramser (Janneke)
Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Gramser is vrijwilliger bij 's Heerenloo Druten, Boldershof, waar zij ook 50 jaar werkzaam is. Ze heeft als vrijwilliger stervensbegeleiding gedaan voor cliënten die geen of weinig familie hadden, gaf vele jaren naailes aan cliënten en is nog steeds badmeester voor het personeelszwemmen. Daarnaast is zij mantelzorger voor haar zus. Sinds 2012 is mevrouw Gramser vrijwilliger bij de Open Eettafel Afferden. Mevrouw Gramser was 9 jaar bestuurslid van turnvereniging Druturnia. Ook is zij vele jaren vrijwilliger geweest bij de Sint Victor School in Afferden. Mevrouw Gramser is een betrokken, actieve persoonlijkheid die zich sociaal en maatschappelijk inzet. Speciaal ook voor de verstandelijk beperkte medemens die zij bij vrijwel al haar vrijwilligerswerk betrekt.

De heer P.J.M. Coppes (Piet)
Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Coppes zette zich vele jaren in voor de parochie H. Antonius abt in Horssen, nu (na de fusie) voor de parochie H. Franciscus en Clara. Hij was 10 jaar bestuurslid, sinds 2013 heeft hij het onderhoud en beheer van het terrein en het kerkhof bij de kerk in Horssen onder zijn hoede. Bij Stichting 't Riem is de heer Coppes sinds 1992 vrijwilliger. Ook voor Dorpshuis de Horst is de heer Coppes al sinds 2003 vrijwilliger en verricht hij vele hand- en spandiensten bij verschillende evenementen. Vanaf 2012 is hij vrijwilliger bij de Open Eettafel in Horssen. De heer Coppes zet zich ruimhartig in voor deze activiteiten, voor verenigingen en voor de samenleving van Horssen.