Afbeelding

In Beuningen geen wachtlijst jeugdzorg en ondersteuning WMO

Algemeen

BEUNINGEN - In de gemeente Beuningen zijn er geen wachtlijsten wat betreft de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning, die de gemeente met name voor ouderen verzorgt. De mensen krijgen volgens wethouder Pim van Teffelen meteen zorg aangeboden in het kader van de Wet WMO.

'Het Sociaal Team van Beuningen zit er altijd kort op, en daar ben ik heel blij mee.' Dat zei wethouder Van Teffelen donderdagmiddag bij de presentatie van de beleidsnotitie Sociaal Domein 2018 – 2022.

Vraag naar zorg blijft stijgen
De gemeente Beuningen zag de vraag naar zorg in 2016 en 2017 flink toenemen, hetgeen een landelijke trend is. Inmiddels gaat 25 miljoen euro van de Beuningse begroting van 60 miljoen naar het zogenoemde sociale domein. Inwoners vragen steeds meer zorg aan. Zo denken ouders soms onterecht dat hun kind bijvoorbeeld dyslexie heeft of ADHD.

Gemeente houdt betaalbaarheid goed in de gaten
Door preventieve maatregelen te nemen en 'maatwerk te leveren' hoopt de gemeente te voorkomen dat mensen in een later stadium terugvallen op zwaardere zorg en daarmee ook duurdere zorg, zegt Van Teffelen. 'We willen de toegang tot de zorg en de kwaliteit daarvan garanderen, maar tegelijkertijd de betaalbaarheid goed in de gaten houden.'

Volgens de wethouder blijft het uitgangspunt dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij. Beuningen onderzoekt daarom samen met andere gemeenten en instellingen of er in de regio een multifunctioneel 'zorghuis' kan komen voor personen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat om mensen die tijdelijk een veilige en zorgzame omgeving nodig hebben.

Schoolgebouwen gebruiken voor woonvoorzieningen
Daarnaast gaat de gemeente Beuningen woonvormen creëren, waar mensen met een beperkte zorgbehoefte toch zelfstandig kunnen wonen. Volgens de wethouder kunnen vrijkomende schoolgebouwen hier mogelijk mede in voorzien. Volgend jaar wil de gemeente tenminste één woonvorm hebben gerealiseerd.

Via mediapartner RN7