Voetbaldag voor leerlingen van De Kom

Algemeen

DRUTEN - Tijdens de Nationale Sportweken (15 t/m 29 september) staat er voor de leerlingen van zmlk De Kom op maandag 24 september voetbal op de kalender. Vanuit Actief Maas en Waal organiseert De Kom voor bijna 100 leerlingen van verschillende klassen in Druten een bijzonder leuke kennismakingsdag met voetbal. Publiek is welkom om te komen kijken.

De activiteit wordt uitgevoerd samen met vrijwilligers van voetbalvereniging DIO '30 uit Druten, Unitas'28 uit Wamel en SC Woezik uit Wijchen. Het zijn deze vrijwilligers die met hun geweldige inzet en enorme betrokkenheid een fantastische dag gaan verzorgen voor deze special kids. Twee jaar geleden is het initiatief genomen om dit elke twee jaar samen te organiseren. Dit jaar is er extra hulp van stagiaires vanuit de Pax in Druten.

De combinatiefunctionaris G-sport van Actief Maas en Waal probeert i.s.m. de lokale verenigingen een breed aanbod te stimuleren zodat ook de kinderen met een beperking gestimuleerd worden om in hun vrije tijd te gaan sporten en bewegen. Zo kan er worden gekozen voor een teamsport of voor een meer individuele of creatieve wijze van sporten/bewegen. De keuzes zijn: balsport (voetbal), contactsport (judo), individuele expressiesport (dans), recreatieve beweegaanbod (scouting en twee sport- en spel instuiven) en kunnen sporters met een lichamelijke beperking aansluiten bij ASV Vizier. Voor een overzicht met lokale mogelijkheden voor G-sport zie sportaanbieders op: www.actiefmaasenwaal.nl/category/g-sportaanbieders

De voetbaldag is op maandag 24 september en wordt gehouden op de velden van DIO'30 in Druten, van 9.45 tot 11.50 uur en van 12.15 tot 14.15 uur. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.